Tillsammansveckan 2021

Tillsammansveckan är en satsning för att uppmärksamma att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Föreläsningarna är tänkta att skapa en känsla av trygghet i att våga fråga och våga prata om hur vi mår på insidan. Tillsammans kan vi fortsätta vår resa att nå ut med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk (o)hälsa.

Veckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Veckans program 10-14 oktober 2021

Söndag 10/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
Ullakarin Nyberg – Om samtalet med den som inte orkar leva

Ullakarin är psykiater, föreläsare, forskare och författare med inriktning på suicidprevention och psykisk hälsa. Hon kommer att prata om det goda mötets betydelse för att hjälpa människor att välja livet och hur man kan känna igen en person som tänker på självmord. Ullakarin ger konkreta exempel på vad man kan säga och göra och visar att var och en av oss kan göra skillnad för en medmänniska i nöd.

Måndag 11/10, lunchföreläsning kl. 12-13
Sara Sjöblom – Om vägen till hemmasittande

Sara arbetar som samtalsterapeut med särskilt fokus på skolångest och problematisk frånvaro. I sin föreläsning delar Sara med sig av erfarenheter och iakttagelser från sitt arbete med dessa barn och ungdomar. Vi får ta del av konkreta exempel på hinder och lösningar, samt kanske vara med och slå hål på en och annan myt.

Måndag 11/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
Gustav Sundh – Om inkludering, trygghet och sammanhang

Gustav (skolgårdsläraren) föreläser om kombinationen lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete. Allt bottnar i att han i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever.

Tisdag 12/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
David Kroon – Om ADHD, missbruk och suicid

David föreläser om sina erfarenheter av bland annat ADHD, missbruk, depression och suicid. Också om hur musiken blev hans vändpunkt och att han idag livnär sig på den drömmen ingen annan än han själv trodde på. En gripande berättelse som kombineras med ett framförande av låtar som formats i mitten av det helvetet han klättrat ut ur.

Onsdag 13/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
Charlotta Lagerberg-Thunes – Med boken ”Orkidébarnet” om högkänslighet, skam och våra inre barn

Charlotta är författare, konstnär och beteendevetare. Hon är aktuell med serien om högkänsliga Lo. Charlotta kommer prata om HSP, skam, skuld, själslig smärta, narcissism, missbruk, psykisk ohälsa och hur vi kan läka med hjälp av t ex självmedkänsla.

Torsdag 14/10, lunchföreläsning kl. 12-13
Josefine Jehrlander – Om kyrkan och HBTQI+

Josefine Jehrlander arbetar som präst i Svenska kyrkan i Västerås och jobbar med ungdomar och HBTQI+-frågor. I sin föreläsning pratar Josefine om hur det är att vara ung HBTQI+-person idag och även finnas i kyrkans värld. Finns det platser där unga kan vara sig själva fullt ut och prata om livets stora frågor.

Torsdag 14/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
Nina Rung – Om våldsprevention och jämställdhet

Nina är kriminolog och genusvetare och utbildar inom våldsprevention och jämställdhet. Föreläsningen kommer att fokusera på skadliga normer, våldsutsatthet, konsekvenserna för utsatta, men också på hur vi alla kan bidra för att få ett mer jämställt och därmed mer våldspreventivt samhälle.

Ett samverkansprojekt

Tillsammansveckan arrangeras i år av:

 • Attention Västerås
 • Balans Västmanland
 • Hjärnkoll Västmanland
 • NSPH Västmanland
 • Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland
 • Västerås Anhörigstöd

och medfinansieras av:

 • Frisk och Fri Västerås
 • länets kommuner
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Region Västmanland
 • RSMH Västmanland
 • Samordningsförbundet Västerås
 • Samordningsförbundet Västra Mälardalen
 • Ångestsyndromssällskapet VästmanlandRelaterat