Nyheter på barnhyllorna

Här listar vi ett urval av bibliotekens nya barnböcker. Vi uppdaterar listorna var fjärde vecka.

Nya bilderböcker

Snart börjar vi skolan
Rebecka Wolff & Ellen Karlsson
Glömdagen
Sara Lundberg
Vips bakom stenarna
Oskar Jonsson

Nya kapitelböcker