Nyheter på vuxenhyllorna

Här listar vi ett urval av bibliotekens nya böcker. Vi uppdaterar listorna var fjärde vecka.

Nya romaner

Äkten­skapet
av Maja Björklöv
Som har inget redan hänt
av Niklas Rådström
Nattens färger
av Kristin Fägerskjöld
Ärlig­hets­projektet
av Clare Pooley
Den sista migra­tionen
av Charlotte McConaghy

Nya deckare

Drunkna tyst
Åsa Leijon
Brinn mig en sol
Christoffer Carlsson
Vedergällning
Robert Harris
Snöblind
Ragnar Jónasson

Nya faktaböcker

Slumpens barn
Amat Levin
Tränings­paradoxen
Daniel Lieberman
Lev lokalt
Oskar Lindberg & Maribel Leander Lindberg
Få familjen att funka
David Edfelt, Cajsa Jahn m.fl.