Läsa på olika sätt

Vi har böcker i olika format för dig som har en synnedsättning, har läs- och skrivsvårigheter eller vill läsa böcker på lätt svenska.

Anpassade böcker för barn på Äppelhyllan

På Äppelhyllan finns böcker för barn anpassade på många olika sätt för att ge alla möjlighet till läsupplevelser och språkutveckling. Bland annat:

 • Funka olika – berättelser att känna igen sig i
 • Böcker och filmer med tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK)
 • Språkstimulerande medier som till exempel språkpåsar
 • Taktila böcker där du läser med fingrarna
 • Böcker och filmer med teckenspråk
 • Lättlästa böcker och böcker med skiva
 • Lättlästa faktaböcker för barn
 • Storstilsböcker med extra stora bokstäver för dig som behöver ha stor text när du läser.

Det finns också faktaböcker för vuxna, som möter barn i sin vardag, om olika funktionsvariationer.

Böcker på lätt svenska för dig som är ny i Sverige

Är du eller någon du känner ny i Sverige? Biblioteken erbjuder böcker och nyheter på lätt svenska.

Det här erbjuder vi för dig som är ny i Sverige (variationer mellan biblioteken kan förekomma):

 • Böcker på lättläst svenska
 • Lättlästa nyheter, till exempel tidningen 8 sidor
 • Lättlästa bokcirklar
 • Språkcafé
 • Sagostunder på olika språk
 • Språkkurser och grammatikböcker
 • Grammatikböcker på ditt modersmål
 • Litteratur för SFI och SVA
 • Lexikon
 • Böcker på ditt modersmål

Lättlästa böcker med ett enklare språk och kortare meningar

För dig som till exempel tränar din svenska, har lässvårigheter eller dyslexi finns lättlästa böcker. De lättlästa böckerna är tunnare och har ett enklare språk och kortare meningar.

Bland de lättlästa böckerna finns:

 • Förenklade klassiker
 • Nya romaner och deckare
 • Faktaböcker och biografier
 • Böcker med talbok

Böcker med extra stor stil

Storstilsböcker har extra stora bokstäver och är till för dig som har svårt att läsa vanlig text, även med glasögon. Varje år ges det ut ett antal romaner och deckare i storstil. Alla får låna böcker med stor stil. Nu finns även lättlästa böcker i storstil.

Talböcker för dig som har svårt att läsa tryckt text

Talböcker är till för dig som har svårt att läsa tryckt text på grund av till exempel dyslexi, synnedsättning eller intellektuell- eller kognitiv funktionsnedsättning.

En talbok är en tryckt bok som är inläst på en mp3-skiva som du kan bläddra, söka och sätta bokmärken i. Talböcker läser du med hjälp av en dator, smartphone, mp3-spelare eller en speciell talboksspelare som du kan låna på ditt närmaste bibliotek.

För barn finns ofta bok med skiva. Vid läs- och skrivsvårigheter kan det vara ett bra hjälpmedel att både läsa och lyssna samtidigt.

Vem får låna talböcker?

Talböcker kan lånas av dig med:

 • Synnedsättning
 • Läs- och skrivsvårigheter (till exempel dyslexi)
 • Rörelsehinder
 • Hörselskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd
 • Afasi
 • Tillfällig eller långvarig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

Vi kräver inga intyg för diagnoser.

Lyssna på talböcker i appen Legimus

Du som är talbokslåntagare kan lyssna på böcker i appen Legimus från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). För att kunna använda tjänsten måste du ha ett konto. Ett konto får du genom att boka ett möte med talboksansvarig på ditt närmaste bibliotek. Är du under 18 år måste en målsman vara med vid introduktionen eller ha skrivit på ett kontrakt. Kontraktet kan du hämta på ditt närmaste bibliotek eller själv skriva ut från MTM:s webbplats.

Appen Legimus är gratis och innehåller över 100.000 böcker som du kan strömma eller spela offline. Du kommer åt dem dygnet runt och du behöver aldrig stå i kö.

Få dina talböcker hemskickade

Har du svårt att ta dig till biblioteket kan vi skicka hem talböcker till dig. Du får då med en speciell adresslapp som gör att du kan skicka tillbaka böckerna utan kostnad – det är bara att lägga dem i närmaste postlåda.

Talboken kommer

Du som prenumererar på en taltidning kan även få dina talböcker skickade till din tidningsspelare med Talboken kommer. Kontakta ditt närmaste bibliotek för mer information.