Bokstart – utvecklar barnets språk

I vår drar Biblioteken i Västmanland igång projektet Bokstart. Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet. Biblioteken vill, genom hembesök eller besök på barnavårdscentralen, uppmuntra föräldrar att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Det är viktigt för att utveckla barnets språk och läsintresse.

På grund av pandemin kommer det troligtvis inte att bli några möten med barn och föräldrar förrän i maj eller juni. Det kanske även dröjer till hösten.

Alla barn har rätt till ett språk

En god språkutveckling är grunden till jämlik hälsa. Med ett rikt och utvecklat språk ökar barnets möjligheter i livet. Språket är en grundläggande rättighet och viktigt för att kunna kommunicera, ta till sig information och för att kunna vara delaktig i samhället.

Alla vuxna i barnets närhet är betydelsefulla

Familjen är viktigast för det lilla barnets språkutveckling, men även de aktörer som finns runt en familj, som till exempel barnhälsovård, bibliotek, familjecentral, öppen förskola, förskola och logopedmottagningar, är betydelsefulla. Alla dessa kan ge stöd och inspiration.

Bokstart är ett samarbetsprojekt

Bokstart Västmanland är ett samarbete mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan med stöd från Kulturrådet och det kommer att pågå i tre år.