Bokstart – utvecklar barnets språk

Projektet Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet. Biblioteken vill, genom hembesök eller besök på barnavårdscentralen, uppmuntra föräldrar att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Det är viktigt för att utveckla barnets språk och läsintresse.

På grund av pandemin har biblioteken kommit olika långt med projektet. Kontakta gärna ditt bibliotek för att höra mer om Bokstart.

Kontakta ditt bibliotek

Alla barn har rätt till ett språk

En god språkutveckling är grunden till jämlik hälsa. Med ett rikt och utvecklat språk ökar barnets möjligheter i livet. Språket är en grundläggande rättighet och viktigt för att kunna kommunicera, ta till sig information och för att kunna vara delaktig i samhället.

Alla vuxna i barnets närhet är betydelsefulla

Familjen är viktigast för det lilla barnets språkutveckling, men även de aktörer som finns runt en familj, som till exempel barnhälsovård, bibliotek, familjecentral, öppen förskola, förskola och logopedmottagningar, är betydelsefulla. Alla dessa kan ge stöd och inspiration.

Bokstart är ett samarbetsprojekt

Bokstart Västmanland är ett samarbete mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan med stöd från Kulturrådet och det kommer att pågå i tre år.