Inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK, 2021-2023) visas samtidskonst i Västmanlands samtliga kommuner.
Under projektets andra år, 2022, utvecklar fem konstnärer med lokal anknytning varsitt platsspecifikt konstverk i Västmanland.

I Arboga genomför bildkonstnären Jenny Käll skulpturprojektet "Mellan rum" i stadsrummet. Hon arbetar med temporära skulpturala gestaltningar med uttryck och installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa/abstrakta, beständiga/flyktiga och objekt/kropp. Jenny Källs verk pekar på konflikter mellan stadsutveckling och bevarande av kulturhistoriska värden.

Jenny Käll är född i Kungsör och har en master i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. Nu är hon verksam i Örebro.

Invigning av utställningen sker onsdag den 10 augusti klockan 16.00. Samling vid vindflöjlarna på åns norra sida för en promenad vidare över Kapellbron och till brandgatan närmast biblioteket.

 


Information saknas

​ ​

9 aug
Evenemang, Barn och Familj, Utställning
Bibliotekets tipsrundor

Tisdag 9 augusti 2022
00:00 - 23:59
Skinnskattebergs bibliotek
Skinnskatteberg

9 aug
Evenemang, Försäljning
Bokloppis på biblioteken

Tisdag 9 augusti 2022
00:00 - 23:59
Köpings stadsbibliotek
Köping

9 aug
Evenemang, Barn och Familj, Utställning
Bibliotekets skattjakt

Tisdag 9 augusti 2022
00:01 - 23:59
Arboga stadsbibliotek
Arboga

10 aug
Evenemang, Konst
Utställning - Ewa Wikström

Onsdag 10 augusti 2022
12:00 - 17:00
Skinnskattebergs bibliotek
Skinnskatteberg

10 aug
Evenemang, Försäljning
Bokförsäljning

Onsdag 10 augusti 2022
12:00 - 17:00
Skinnskattebergs bibliotek
Skinnskatteberg

10 aug
Evenemang, Konst
Konstutställning: Mellan rum

Onsdag 10 augusti 2022
16:00 - 23:59

Arboga

10 aug
Evenemang, Barn och Familj, Utställning
Bibliotekets tipsrundor

Onsdag 10 augusti 2022
00:00 - 23:59
Skinnskattebergs bibliotek
Skinnskatteberg

10 aug
Evenemang, Försäljning
Bokloppis på biblioteken

Onsdag 10 augusti 2022
00:00 - 23:59
Köpings stadsbibliotek
Köping