Huvudbiblioteket, Hörsalen
 
14 maj-11 juni
 
Vandringsutställningen Ohtsedidh – samiska spår i Mellansverige kommer att visas på Västerås stadsbibliotek.
Tanken med utställningen är att synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.
Utställningen bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den
nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden.
Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som
yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få
spår efter sig.
Huvudmålgruppen är skolan, särskilt barn och unga 9‐15 år. Den fungerar som en resurs för lärare i
årskurs 4-6 och 7-9 när det gäller att uppfylla läroplanens mål rörande urfolket samer. Utställningen
är också intressant för vuxna, inte minst för de samer som lever i Mellansverige idag.

Information saknas

​ ​

18 maj
Evenemang, Utställning
Papikos och Yana visar sina tavlor

Onsdag 18 maj 2022
09:00 - 19:00
Arboga stadsbibliotek
Arboga

18 maj
Evenemang, Utställning
Utställning på biblioteket - Konstverk - Johan Grönholm

Onsdag 18 maj 2022
13:00 - 17:00

Surahammar

18 maj
Evenemang, Utställning
IT-verkstad: Säkerhet i vardagen

Onsdag 18 maj 2022
14:00 - 15:30
Arboga stadsbibliotek
Arboga

18 maj
Evenemang, Barn och Familj
Babycafé "Kusin Vitamin"

Onsdag 18 maj 2022
09:30 - 11:30

Surahammar

18 maj
Evenemang, Barn och Familj
Babyhäng

Onsdag 18 maj 2022
10:30 - 11:30

Västerås

18 maj
Evenemang, Utställning
OHTSEDIDH - SAMISKA KULTURYTTRINGAR I MELLANSVERIGE

Onsdag 18 maj 2022
10:00 - 19:00

Västerås

19 maj
Evenemang, Musik, Utställning
Satellit

Torsdag 19 maj 2022
16:00 - 19:00

Västerås

19 maj
Evenemang
Torsdagar på Bäckby – Melody Farshin

Torsdag 19 maj 2022
18:00 - 20:30
Bäckby bibliotek - Västerås
Västerås