OBS! Utställningen Othsedidh är inställd. Nytt datum: vecka 34-42, 2021.

.............................

Så länge det funnits kyrkoböcker har det i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län funnits människor som benämnts ”lappar”. I de tre länen finns flera hundra ortnamn med koppling till den samiska historien, och i hembygdsskildringar och folktradition framskymtar en samisk befolkning som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi ganska lite om den samiska kulturhistorien i området.

Frågorna rörande den äldre samiska historien blir därför många. Vilka var dessa sydliga samer? Hur långt tillbaka går det att följa deras historia? Och hur yttrar sig deras kulturarv? Vad finns kvar när det gäller hantverk? Vilka spår finns i landskapet? Finns berättelser och minnen? Det står redan klart att det inte bara finns en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Att samer funnits utanför den traditionella fjällvärlden redan i början av 1600‐talet finns det en rad belägg för. Uppgifterna sträcker sig långt ned i södra Dalarna, Västmanland och norra Uppland.

Utställningen pågår 16 november-11 januari.

Utställningen
Utställningen är en vandringsutställning producerad inom projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige. Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum.

Projektet
Projektet är ett treårigt projekt med stöd från Statens kulturråd. Projektet började med inventeringar i våra tre respektive regioner för att lokalisera samiska kulturyttringar. Arkeologiska inventeringar i landskapet genomfördes samt inventeringar av museernas arkiv och föremålsmagasin. Inom projektet hölls seminarier där forskare och amatörforskare möttes och utbytte erfarenheter och kunskap. För att sprida den kunskap projektet samlat in lanserades en wepplats under projektets första år: www.ohtsedidh.se.


Information saknas

​ ​

4 dec
Evenemang, Barn och Familj
OBS INSTÄLLT! Familjecentrum på Kolsva bibliotek

Fredag 4 december 2020
09:00 - 11:30
Kolsva bibliotek
Köping

4 dec
Evenemang, Litteratur
OBS INSTÄLLT! Högläsning på Kolsva bibliotek

Fredag 4 december 2020
09:00 - 10:00
Kolsva bibliotek
Köping

4 dec
Evenemang, Utställning
OBS INSTÄLLT! Utställning: Othsedidh - samiska kulturyttringar i Mellansverige

Fredag 4 december 2020
09:30 - 18:00
Köpings stadsbibliotek
Köping

5 dec
Evenemang, Utställning
OBS INSTÄLLT! Utställning: Othsedidh - samiska kulturyttringar i Mellansverige

Lördag 5 december 2020
11:00 - 15:00
Köpings stadsbibliotek
Köping

5 dec
Evenemang, Barn och Familj
INSTÄLLT! Lördag med barnen - Vill ha hund

Lördag 5 december 2020
11:30 - 12:10

Sala

5 dec
Evenemang, Barn och Familj
INSTÄLLDA: Sagostunder på svenska och arabiska på biblioteket

Lördag 5 december 2020
12:00 - 13:00
Arboga stadsbibliotek
Arboga

7 dec
Evenemang, Utställning
OBS INSTÄLLT! Utställning: Othsedidh - samiska kulturyttringar i Mellansverige

Måndag 7 december 2020
09:30 - 19:00
Köpings stadsbibliotek
Köping

7 dec
Evenemang, Utställning
Utställning - Stickat & hemsytt

Måndag 7 december 2020
12:00 - 17:00
Skinnskattebergs bibliotek
Skinnskatteberg